2015. augusztus 12., szerda

Ólomként zuhant át az érzés rajtam, mégis szilánkokat hagyott maga után. Nem láthatlak... nem akarlak látni többé. Nem hallhatlak… nem akarlak hallani többé. Mit számít? A nevetésed... a mosolyod… csak mérgezik tudatom. De mégis a tátongó űr ellenére még lélegzem. Fogy az idő, s rohannak az álmok. Fuldokló halként vergődnek elmémben a gondolatok, de a víz csak megfojtana. Összetört már a valóság, ami körülvett, a jövő mozaikfalaihoz pedig még hiányzik a habarcs.

2015. január 22., csütörtök

Mi az igazi célom? Olyan régóta hajszolok egy álomnak hitt dolgot, hogy a valódi céljaimról elfeledkeztem. Mi a célom? Hogy kiadjak egy könyvet? Hogy ismerjék a nevem? Hogy ezt mind úgy tegyem, hogy közben bátorítsanak? A valódi célom… A valódi célom, hogy könnyeket csaljak az emberek szemébe, s mosolyt arcukra. Egy olyan pillanat elérése, amelyben mindenki önmaga lehet, amelyben megnyílnak az emberi szívek, s felszínre kerül a lélek.

2014. december 15., hétfő

A pillanatnyi boldogság az igazi boldogság. Az, mikor ráeszmélünk a tovatűnő másodpercek varázsára. Amikor szemünk meglátja a napot vagy fülünk meghallja a csendet. Az igazi boldogság nem hosszútávú, folyamatos állapot. Hosszabb távon az élet mindig közbeszól valahogy. Az igazi boldogság egy lepke szárnycsapásában és egy kérész életében rejlik.

2014. október 8., szerda

Miért nem látod, s miért nem látsz? Jeges szél fúj át a dobbanások között. Némán szállingózik az idei tél, s kisöpri mit felhalmozott az idő. Halványodó hangod felé már félve nyúlok, hisz csak levegőt markol kezem. Mindenhol süket füleket találok, s kihűlt, egyszer érző szíveket. Meggyötört álmokat kerget közénk árnyként a múlt. A kétségbeesés sikolyát már megszokta fülünk. Lemondó sóhajjal adjuk át magunk a közelgő télnek, s ha többet nem is találkozunk, vigasztal a tudat, hogy egyszer valahol éltünk.

2014. június 26., csütörtök

Árnyad vagyok. Sötét hajnalokon az óra kattogásaiban élek. Szívdobbanásod szüneteiben érzem jól magam. Gyógyszertől megcsonkult elméd növekvő palotám. S táncot járok átfagyott bőröd alatt. Árnyad vagyok. Bolyongok őszi világban. Paplanod alatt, ha magányosan hajtod álomra fejed. Ott élek a megtépázott emlékek között, múltad sötét berkeiben. Árnyad vagyok. Álmatlan éjjeleid őre. Kisírt szemeid elől hűs nepenthét rejtegetek szívem alatt. Sóvirágot ádok sebeidre, s megmártózok olykor a megannyi karmazsin patakban. Árnyad vagyok. A kétkedést rég szívedbe véstem. A vörös fonalat az égiek sem vághatják el köztünk. A nap fénye sem hozhat már reményt. Ölelj át, hisz én te vagyok, s te pedig én. Nem választhatsz közülünk.

2014. május 29., csütörtök

Mit mondhatnék neked, amit már nem tudsz? 
Elfeledett szavak az idő mocsarában. 
A lápos vidéken egymás árnyait üldözzük, 
s démonaim kárörvendőn kacagnak fel a szívem keltette homályban.
Megtört lelkek sebzik fel talpamat, ahogy utánad kutatok,
lábnyomaid követve csupán torztükör tárul elém.
Szilánkos tekintetek marják bőrünk,
s én karmazsin ujjaimmal hiába nyúlok feléd.
Nem bírtál repülni, így önkénytelenül is a szárnyaim tépted.
Most büszke vagy igaz, de fuldokolsz tulajdon vérünk tüzében.
Ne nézz hát vissza, hisz már a mocsok feszíti tüdőnk,
felesleges tekintetünkkel foltot hagyni az indigó égen.
Merüljünk alá egy jobb világba, ragadjon magával az ár.
S a letűnt korok szép eszméit hagy mossa el az idő.

2013. november 8., péntek

Fehér por hoz álmot, ringat révületbe, hamis megváltást, percnyi örömöt ígér. Rohan az élet lehunyt szemhéjam mögött, túlcsordul könnyként, s elillan könnyedén. Kopár táj vesz körül, megkopott ábrándok, egy hang sürget egyre, azt kérdi „Mire vágysz ?”, ezt suttogja a szél. Rothadt hús szaga lengi be a levegőt, kátrány ölt testet. „Ki vagyok?” –kérdi- „Ki vagyok?” –nevet felém. S félelemtől kitágult pupillám választ remélve nyeli a füstöt, pedig már rég tudja azt. Te én vagyok, s én te –feleltem lágy hangon neki. S a lény kacaja, az én kacajom visszhangzik egyre felébb. Ő a húsomba váj, csont és vér tölti be a teret, mire hamis álmomból felébredek én. Az óra monoton hangja töri meg durván a csendet, s az asztalon a fehér por, csak kárörvendőn nevet felém.